יפו בשדרה, תל אביב
יפו בשדרה, תל אביב

יפו בשדרה, תל אביב

מול צדק, תל אביב
מרכולת 8, מול צדק, פלורנטין

מול צדק, פלורנטין, תל אביב

וילה רוטשילד, תל אביב
פרויקט וילה רוטשילד, שדרות רוטשילד, תל אביב

וילה רוטשילד, תל אביב